TV& VIDEO

VINASAT-2

VNPT: Không có chuyện dừng dịch vụ Vinasat với người Trung Quốc

VNPT: Không có chuyện dừng dịch vụ Vinasat với người Trung Quốc

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) vừa ra thông báo, không có chuyện dừng dịch vụ Vinasat với người Trung Quốc như tin đồn trên một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội.