TV& VIDEO

vịnh biển

Khám phá những vịnh biển nước trong vắt như pha lê

Khám phá những vịnh biển nước trong vắt như pha lê

VTV.vn - Trong khi thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của rác thải và môi trường, vẫn có những nơi mà sự ô nhiễm dường như không hề đặt chân đến.