TV& VIDEO

Vissai Ninh Bình

VFF phủ nhận việc bảo lưu suất dự V.League của Ninh Bình

VFF phủ nhận việc bảo lưu suất dự V.League của Ninh Bình

VTV.vn - Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF chưa bao giờ đồng ý bảo lưu suất dự V.League cho Vissai Ninh Bình mà vấn đề này đã bị Ban chấp hành bác bỏ gần như tuyệt đối.