Visual Studio

Nền tảng lập trình Windows: Dễ dàng xây dựng ứng dụng sáng tạo

Nền tảng lập trình Windows: Dễ dàng xây dựng ứng dụng sáng tạo

Microsoft đã công bố những cải tiến của Visual Studio 2013 Update 2 Release Candidate để lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng sử dụng được trên toàn bộ các thiết bị Windows.