TV& VIDEO

Vladivostok

Nga: Cháy tàu ngầm hạt nhân ở vùng Viễn Đông

Nga: Cháy tàu ngầm hạt nhân ở vùng Viễn Đông

Đã xảy ra hỏa hoạn trên 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở vùng Viễn Đông của Nga, nhưng may mắn lò phản ứng của tàu đã ngừng hoạt động từ lâu nên không xảy ra nguy cơ bị rò rỉ phóng xạ.