TV& VIDEO

VNCB

Đại án Ngân hàng Xây dựng: Phạm Công Danh bị nghi ngờ dùng bằng giả

Đại án Ngân hàng Xây dựng: Phạm Công Danh bị nghi ngờ dùng bằng giả

VTV.vn - Với những tài liệu mới được công bố, nhiều khả năng bị cáo Phạm Công Danh đã sử dụng bằng đại học giả để hoàn thiện hồ sơ để NHNN xem xét cho phép giữ Chủ tịch VNCB.