TV& VIDEO

vô biên

Đến Morroco chiêm ngưỡng các tác phẩm từ... rác

Đến Morroco chiêm ngưỡng các tác phẩm từ... rác

Đường phố Marrakesh Biennale - Morroco đã trở thành một không gian triển lãm lớn, trưng bày sản phẩm sáng tạo độc đáo của hàng trăm nghệ sĩ đương đại.