TV& VIDEO

vỏ bình gas giả

Cơ sở Ga Việt ‘đút túi’ hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng từ gas giả

Cơ sở Ga Việt ‘đút túi’ hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng từ gas giả

VTV.vn - Cơ sở Ga Việt (tỉnh BÌnh Dương) mỗi ngày sang chiết gần 2.500 bình gas, thu lợi bất chính hơn 60.000 đồng/bình. Như vậy, mỗi tháng, cơ sở này đút túi hơn 4 tỷ đồng.