TV& VIDEO

vở cải lương

Cải lương đã qua cơn bĩ cực?

Cải lương đã qua cơn bĩ cực?

VTV.vn - Nếu như năm 2015, 6 vở cải lương được dàn dựng mới chỉ để đi thi, trong năm nay, chỉ trong vòng 1 tháng, có 4 vở cải lương mới ra đời nhưng là để biểu diễn.