TV& VIDEO

vở diễn

Sân khấu Việt: Loay hoay định nghĩa “thử nghiệm”

Sân khấu Việt: Loay hoay định nghĩa “thử nghiệm”

VTV.vn - Ranh giới giữa những thử nghiệm nghệ thuật và thuần túy tìm kiếm một cái gì khác biệt vốn rất mong manh.