TV& VIDEO

vỡ hầm thủy điện

Sông Bung 2: Vì sao bung nước? (18h45, VTV8)

Sông Bung 2: Vì sao bung nước? (18h45, VTV8)

VTV.vn-Vì sao thủy điện Sông Bung được phép tích nước đã vỡ hầm dẫn dòng? Cùng đón xem Theo dòng theo sự với chủ đề Sông Bung 2: Vì sao bung nước? vào 18h45 trên VTV8.