TV& VIDEO

vợ ngoại tình

Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh: Đàn ông sẽ tha thứ khi còn yêu

Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh: Đàn ông sẽ tha thứ khi còn yêu

VTV.vn - Có câu nói: “Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên. Đàn ông có thể quên nhưng không bao giờ tha thứ”.