TV& VIDEO

Vỡ ống nước sông Đà

Đường ống nước Sông Đà vỡ lần 12, nhiều quận ngày mai (26/7) mới có nước

Đường ống nước Sông Đà vỡ lần 12, nhiều quận ngày mai (26/7) mới có nước

VTV.vn - Chỉ trong 4 ngày, đường ống nước sông Đà đã bị vỡ 2 lần. Hiện nhiều hộ dân ở một số quận của Hà Nội tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.