TV& VIDEO

vỡ quy hoạch

Vỡ quy hoạch hồ tiêu - Vấn đề đau đầu của bài toán phát triển bền vững

Vỡ quy hoạch hồ tiêu - Vấn đề đau đầu của bài toán phát triển bền vững

VTV.vn - Cơn sốt hồ tiêu và hệ lụy của tình trạng này là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 14/10/2015.