TV& VIDEO

vô sản

Kỷ niệm 90 năm ngày mất của Lenin

Kỷ niệm 90 năm ngày mất của Lenin

Đảng Cộng sản Liên bang Nga hôm 21/1 đã tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày mất của Lenin.