TV& VIDEO

vợ thanh bùi

Nhạc sĩ Thanh Bùi: 'Vợ đã chỉ cho tôi định mệnh của đời mình'

Nhạc sĩ Thanh Bùi: 'Vợ đã chỉ cho tôi định mệnh của đời mình'

VTV.vn-Thanh Bùi kể về vợ bằng giọng đầy hào hứng. Vân là người đã thay đổi suy nghĩ của anh, giúp anh nhận ra định mệnh của đời mình và giữ anh lại Việt Nam...