vô thời hạn

Thẩm phán Mỹ gia hạn phong tỏa sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống D.Trump

Thẩm phán Mỹ gia hạn phong tỏa sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống D.Trump

VTV.vn - Thẩm phán Derrick Watson tại Hawaii đã quyết định gia hạn lệnh ngăn chặn sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Donald Trump.