TV& VIDEO

vơ vét

Người dân Philippines vơ vét thức ăn trong bãi rác

Người dân Philippines vơ vét thức ăn trong bãi rác

Philippines đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả của cơn bão Haiyan, nhằm sớm tái thiết cuộc sống ở những khu vực bị ảnh hưởng.