Vocarimex

Áp thuế tự vệ dầu thực vật: DN phải có sự liên kết

Áp thuế tự vệ dầu thực vật: DN phải có sự liên kết

 Từ ngày 7/9, Bộ Công Thương đã chính thức áp mức thuế tự vệ cho dầu thực vật và dầu nành tinh luyện nhập khẩu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp thuế tự vệ, một công cụ thương mại được phép sử dụng theo quy định của thương mại quốc tế.