TV& VIDEO

vôi bột

Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng ở 19 xã

Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch lở mồm long móng ở 19 xã

 Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dịch lở mồm long móng đang bùng phát mạnh tại 19 xã của 3 huyện là Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Kỳ Anh.