TV& VIDEO

vốn cổ phần

SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp

SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp

VTV.vn - Năm 2016, SCIC đã bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp thu về hơn 16.000 tỷ đồng bằng 5,2 lần so với giá vốn.