TV& VIDEO

vốn đăng ký cấp mới

Tháng 1, vốn đăng ký của các dự án FDI tăng 9,5%

Tháng 1, vốn đăng ký của các dự án FDI tăng 9,5%

VTV.vn - Tháng 1/2017, cả nước có 175 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1,25 tỷ USD.