vốn đầu tư phát triển

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

VTV.vn - Với gần 90% đại biểu tán thành, sáng nay (10/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.