TV& VIDEO

vốn dự trữ

FED yêu cầu 8 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng vốn dự trữ

FED yêu cầu 8 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng vốn dự trữ

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông qua quy định 8 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ phải tăng lượng vốn dự trữ từ 1 đến 4,5% tổng giá trị tài sản của ngân hàng.