TV& VIDEO

vốn kiến thức

2,7% trẻ em Việt Nam từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn

2,7% trẻ em Việt Nam từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn

VTV.vn - Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới với gần 2,7% trẻ em từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn.