TV& VIDEO

vốn sản xuất

Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn

Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn

VTV.vn - Thiếu vốn, nợ tồn đọng nhiều đang là rào cản khiến cho những hợp tác xã kiểu mới chưa thực sự tạo được những điểm mới.