vốn sản xuất

Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn

Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn

VTV.vn - Thiếu vốn, nợ tồn đọng nhiều đang là rào cản khiến cho những hợp tác xã kiểu mới chưa thực sự tạo được những điểm mới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive