vốn sống

Thí sinh Tiếng hát mãi xanh mong mau già để dự thi

Thí sinh Tiếng hát mãi xanh mong mau già để dự thi

Cuộc thi là sân chơi mà ở đó, thí sinh dành cho âm nhạc một tình yêu vô tư, không tính toán.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive