TV& VIDEO

vốn tự có

Gần 367 triệu USD phát triển lưới điện tại Hà Nội và TP.HCM

Gần 367 triệu USD phát triển lưới điện tại Hà Nội và TP.HCM

Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.