TV& VIDEO

vòng đàm phán hòa bình

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VTV.vn - Ngày 8/11, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cho biết, Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình tại Syria.