TV& VIDEO

vòng vòng

Lần đầu tiên Liên hoan Nghi lễ chầu văn tại Hà Nội

Lần đầu tiên Liên hoan Nghi lễ chầu văn tại Hà Nội

 Liên hoan nghi lễ chầu văn Hà Nội lần đầu tiên sẽ được khai mạc vào tối nay (25/9) với sự tham gia của các nhóm chầu văn hiện đang hoạt động tại 29 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.