TV& VIDEO

VTV Digital tuyển dụng

VTV Digital thông báo danh sách thí sinh tham dự vòng thi viết

VTV Digital thông báo danh sách thí sinh tham dự vòng thi viết

VTV.vn - Dưới đây là danh sách thí sinh tham dự vòng thi viết và thời gian thi tuyển vào các vị trí việc làm của Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số (VTV Digital).

 • VTV Digital thông báo tuyển dụng

  VTV Digital thông báo tuyển dụng

  Góc khán giả07/04/2016 03:24 PM

  VTV.vn - Trong tháng 5/2016, Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số (VTV Digital) - Đài THVN sẽ tổ chức đợt tuyển dụng với 14 chỉ tiêu.

 • Trung tâm VTV Digital thông báo tuyển dụng

  Trung tâm VTV Digital thông báo tuyển dụng

  Góc khán giả19/06/2014 11:53 AM

  Trung tâm VTV Digital - Đài Truyền hình Việt Nam thông báo tuyển dụng các vị trí kỹ sư, chuyên viên phát triển dịch vụ, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên phát triển cộng đồng, chuyên viên tổ chức  - hành chính, kế toán viên.