TV& VIDEO

VTV3 20 tuổi

Nhà báo Lại Văn Sâm: ‘VTV3 sẽ thay đổi format Trò chơi âm nhạc’

Nhà báo Lại Văn Sâm: ‘VTV3 sẽ thay đổi format Trò chơi âm nhạc’

VTV.vn - Năm 2016, VTV3 sẽ tròn 20 tuổi. Theo NB Lại Văn Sâm, một trong những thay đổi để V3 gần gũi hơn với khán giả là đổi format Trò chơi âm nhạc với nhiều hình thức tương tác.