Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

VTV8Cập nhật 23:48 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Thông báo số 01/2018 về ban hành Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam


Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 1.

Trang 01

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 2.

Trang 02

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 3.

Trang 03

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 4.

Trang 04

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 5.

Đường tới Angkor Thom

VTV.vn - Chỉ mới là 1 clip khởi đầu cho sự tốt đẹp mà bộ phim tài liệu "Hy sinh", hành trình bắt đầu từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, chạm vào đất bạn Cam Pu Chia, đền Angkor Thom.