Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

VTV8Cập nhật 23:48 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Thông báo số 01/2018 về ban hành Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam


Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 1.

Trang 01

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 2.

Trang 02

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 3.

Trang 03

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 4.

Trang 04

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 5.

Báo chí điều tra trong thời đại số

VTV.vn - Sự phát triển như vũ bão của công nghệ số đã đưa đến những thay đổi tất yếu trong cách thức tác nghiệp của báo chí, trong đó có báo chí điều tra.