TV& VIDEO

Vũ Bằng

Nới room, cổ phiếu chứng khoán tăng nhưng mang yếu tố tâm lý

Nới room, cổ phiếu chứng khoán tăng nhưng mang yếu tố tâm lý

Thông tin Ủy ban Chứng khoán trình Bộ Tài chính việc thực hiện nới room trước cho các công ty chứng khoán đang được giới đầu tư quan tâm và chờ đón nhất hiện nay.