TV& VIDEO

Vụ chính sách

Tăng phí qua trạm BOT vẫn áp dụng từ đầu năm 2016

Tăng phí qua trạm BOT vẫn áp dụng từ đầu năm 2016

VTV.vn - Bộ Tài chính quyết định vẫn giữ nguyên thời gian tăng phí qua trạm BOT như ban đầu là 1/1/2016.