TV& VIDEO

vũ điệu xanh 2014

Thí sinh Vũ điệu xanh KV phía Nam "nóng" với thể loại Freestyle

Thí sinh Vũ điệu xanh KV phía Nam "nóng" với thể loại Freestyle

Freestyle - thể loại mới của Vũ điệu xanh năm nay đã được các thí sinh miền Nam hưởng ứng sôi động không kém các vũ công miền Bắc.