TV& VIDEO

vú em

Dương Mịch là nàng dâu kiêu ngạo?

Dương Mịch là nàng dâu kiêu ngạo?

Kể từ khi kết hôn với Lưu Khải Uy và hạ sinh con gái đầu lòng, đã có nhiều thông tin cho rằng Dương Mịch dường như tỏ ra là một nàng dâu khó chiều và có phần kiêu ngạo.