TV& VIDEO

Vụ Giáo dục

Năm 2016, kiểm tra tổng thể các trường đào tạo y, dược

Năm 2016, kiểm tra tổng thể các trường đào tạo y, dược

VTV.vn - Việc kiểm tra này không phân biệt trường công lập hay tư thục, trường đào tạo đa ngành hay chuyên ngành.