TV& VIDEO

vũ khí thông minh

Nga sẽ không bị lôi kéo vào cuộc đua vũ trang mới

Nga sẽ không bị lôi kéo vào cuộc đua vũ trang mới

Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng sẽ có những biện pháp thích đáng để đảm bảo an ninh cho nước Nga.