TV& VIDEO

Vụ Khoa học Công nghệ

Sử dụng xăng E5 là bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng

Sử dụng xăng E5 là bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng

VTV.vn - Ông Nguyễn Phú Cường - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ cho biết sử dụng xăng E5 sẽ góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng và tạo đầu ra cho nông sản.