TV& VIDEO

Vũ Khoan

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông chính thức ra mắt

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông chính thức ra mắt

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đã chính thức ra mắt vào ngày 27/3 với Hội đồng Quản lý Quỹ gồm 6 thành viên.

  • Thách thức từ những FTA thế hệ mới

    Thách thức từ những FTA thế hệ mới

    Kinh tế01/11/2013 07:16 AM

     Ngày 31/10, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức hội thảo về các thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới với chủ đề: Cơ hội và thách thức với Việt Nam.