TV& VIDEO

Vũ Khoan

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông chính thức ra mắt

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông chính thức ra mắt

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đã chính thức ra mắt vào ngày 27/3 với Hội đồng Quản lý Quỹ gồm 6 thành viên.