TV& VIDEO

vụ lợi

Nhân viên y tế nhận phong bì bị phạt đến 30 triệu đồng

Nhân viên y tế nhận phong bì bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 31/12, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bắt đầu có hiệu lực.