vũ lực

Việt Nam tiếp tục đề nghị LHQ lưu hành các văn bản phản đối Trung Quốc

Việt Nam tiếp tục đề nghị LHQ lưu hành các văn bản phản đối Trung Quốc

Đây là lần thứ tư Việt Nam gửi thư lên LHQ đề nghị lưu hành các tài liệu liên quan đến vấn đề này.