TV& VIDEO

Vũ Vũ

Dương Triệu Vũ hóa chàng câm trong ngày Valentine

Dương Triệu Vũ hóa chàng câm trong ngày Valentine

Với 100 diễn viên và hơn 40 giờ quay liên tục, Dương Triệu Vũ đã hoàn thành MV vào ngày Valentine mang tên “Chơi vơi trong cơn đau” và hoá thân chàng câm tài hoa, si tình.