TV& VIDEO

vùng ảnh hưởng

Bão số 3 tiến vào Hải Phòng, Quảng Ninh

Bão số 3 tiến vào Hải Phòng, Quảng Ninh

Hiện nay, hoàn lưu bão số 3 đã ảnh hưởng tới vịnh Bắc Bộ, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; ở đảo Cô Tô có gió giật cấp 7.