TV& VIDEO

vùng cao Lào Cai

“Cây tiền tỷ” trên vùng cao Lào Cai

“Cây tiền tỷ” trên vùng cao Lào Cai

VTV.vn - “Cây tiền tỷ” tam thất là loại cây dược liệu ngày càng được nhân rộng trên vùng cao Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, nhờ tiềm năng kinh tế lớn.