TV& VIDEO

vùng cao Yên Bái

Yên Bái gặp khó khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp

Yên Bái gặp khó khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp

VTV.vn - “Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường lớp” đang được triển khai tích cực tại Yên Bái, tuy nhiên, qua hơn một tháng triển khai, đề án bắt đầu xuất hiện một số điểm hạn chế.