TV& VIDEO

vùng dân tộc

Âm vang núi rừng tại "Đêm hội Raglai 2013"

Âm vang núi rừng tại "Đêm hội Raglai 2013"

Đêm hội Raglai - một hoạt động nghệ thuật được chờ đợi trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận năm 2013, đã mang lại những xúc cảm trong lòng công chúng.