TV& VIDEO

vùng đất chết

Khu dân cư hóa “vùng đất chết” do cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm

Khu dân cư hóa “vùng đất chết” do cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm

VTV.vn - Khu vực hai thôn Cây Xoài và Dầu Sơn (tỉnh Khánh Hòa) hiện được coi là “vùng đất chết” do cơ sở sản xuất chitin xả thải gây ô nhiễm môi trường.