TV& VIDEO

vùng nhận diện phòng không

Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông

Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông

VTV.vn - Philippines khẳng định, Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông.